OM LAKSENS DAG

MAT – MORO – MUSIKK

Laksens Dag er eit arrangement under «Himmel og Hav» helga i Florø.  Arrangementet skal synliggjere rolla oppdrettslaksen har på kysten og i Florø. Det blir musikk, underholdning for barn, og kunnskapsformidling om laks. Hovudelementet i arrangementet er å få laks ut til  folket. Barn og vaksne skal få smake laks i alle variantar, i all  hovudsak gratis. Arrangementet blir finansiert av næringa sjølv i lag med lokale sponsorar og frivillige.

Festivalkomité Laksens Dag 2022

Solveig Willis
Svanøy Havbruk AS
Komitéleiar

975 51 701

willis@svanoyhavbruk.no

Karl-Petter Myklebust
Bravo Seafood AS
Seminar / sponsorar m.m.

958 75 290

karl-petter@bravoseafood.no

Gro Sveen
Svanøy Røykeri AS
Utstyr / rekvisita / laks

404 08 141

laks@svanoy.com

Hallgeir Helland
Norwell AS
Oppstilling gate / telt / straum / leigebil

404 02 007

hallgeir@norwell.no

Per Vidar Ottesen
Norwell AS
Lyd / musikk

404 02 006

per.vidar@norwell.no

Harald Engevik
EWOS / Cargill
Laks / logistikk

911 77 347

harald_engevik@cargill.com

Geir Rindheim
Slakteriet AS
Oppstilling gate / logistikk

918 86 934

geir@slakteriet-as.no

Synnøve Åhjem
Statt Torsk AS
Økonomi /rekneskap / budsjett/ hotell m.m.

473 34 568

sya@statt.no

Sunniva Geithus
Bravo Seafood AS
Sponsorar / sosiale medium

952 33 778

sunniva@bravoseafood.no

Ingebjørg Reksten
MOWI
Båtar

452 67 497

ingebjorg.reksten@mowi.com